Користувацька угода

Користувацька угода

Магизин «Казкова історія» (далі Виконавець і / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця kazkova.com відповідно до статті

633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дана Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Оферта — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг з користування Сайтом / Сайтами на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;

Акцепт — повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Виконавець — Інтернет магазин «Казкова історія»;

Замовлення — звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

Сайт — інтернет-сайт https://kazkova.com, який адмініструється Компанією і являє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень, що класифікуються, або можуть класифікуватись (далі по тексту — Сайт, або Сайти);

Користувач — особа, що переглядає інформацію на Сайті, або замовляє та отримує Товари з використанням інструментів Сайту, прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Компанії. Одержувач і Платник є Користувачами.

Товар — будь-який матеріальний об’єкт;

Послуга — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з розміщенням тимчасових оголошень, що класифікуються, або можуть класифікуватись, з наданням сервісу, який використовується в процесі вчинення певної дії (здійснення певної діяльності), для задоволення особистих потреб Користувача;

Платник — особа, яка оплачує Товар.

Продавець — фізична особа-підприємець, яка розміщуює на Сайті інформацію про товари / послуги, що реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій Компанія надала дозвіл на розміщення відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товара Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

Пропозиція / оголошення — дані про конкретний Товар, розміщений на Сайті, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам товар та його особливості, основні властивості, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

Обліковий запис / аккаунт — електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, який забезпечує доступ до «облікового запису» та дозволяє переглядати історію замовлень. Користувач зобов’язується не використовувати Обліковий запис для здійснення протизаконних дій, а також дій, що порушують права, або інтереси третіх осіб. У разі порушення даного правила Користувач зобов’язується відшкодувати Сайту всі витрати, понесені у зв’язку з такими діями. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

Одержувач — особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Реєстрація — заповнення Користувачем відповідних форм Сайту і отримання логіну та паролю для доступу до облікового запису.

Персональні дані — це відомості, чи сукупність відомостей про Користувача, за допомогою яких він ідентифікований, або може бути конкретно ідентифікований.

Загальні положення

1. Сайт є торгівельною платформою для розміщення тимчасових оголошень.

2. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення тимчасових оголошень.

3. Компанія не є організатором / ініціатором угоди між Користувачами. Сайт є торговою, комунікаційною платформою, яка надає можливість Продавцям розміщувати товари для реалізації, а Користувачам — купувати дозволені законом товари і послуги в будь-який час, звідкіля завгодно і за будь-якою ціною.

4. Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю, або частково, Виконавець просить його покинути даний Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів Компанії. Використання Сайту Виконавця означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.

5. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Угод, Користувач не має права використовувати Сайти Компанії.

6. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень Продавців.

7. Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, а також не суперечить цій Угоді.

8. При розміщенні оголошень користувачі сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку № 1 до цієї Угоди.

9. Компанія використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень, тощо. Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо, або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense.

10. Компанія має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння, або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними / афілійованими з Компанією; новому власнику та / або Сервісу Компанії для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.

Зобов’язання компанії та користувачів

1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства, або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять, або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

3. Користувач зобов’язується не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів;

4. Користувач зобов’язується не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;

5. Користувач попереджений про те, що Компанія не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

6. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Компанія не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

7. Користувач зобов’язується не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Веб-сайтах; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою створення перешкоди, або обмеження доступу на Сайти;

8. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв’язку, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження, або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

9. Користувач усвідомлює, що Компанія не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов’язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу Товару.

10. Компанія зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

11. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту і прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити, або відключити обліковий запис Користувача.

12. Компанія має право передати Сайт зі всім його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику за договорами, або з інших підстав. Передача і повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

13. Компанія зберігає за собою право зв’язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон користувача.

14. Сайт є торгівельною платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим, Компанія не несе жодної відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання обов’язків Продавцями і, пов’язані з цим питання, в тому числі, але не виключно:
— за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів;
— за відсутність Товару;
— за прострочення доставки Товару;
— за якість Товару;
— за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями і / або виробниками.

15. У разі старіння матеріалів (в т. ч. умов Пропозиції) на Сайті Компанія не зобов’язується оновлювати їх. Компанія ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних; або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

16. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару, в порівнянні з вказаними в Пропозиції, обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

Реєстрація на сайті

1. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе та свої контактні дані.

2. В результаті реєстрації Користувач отримує логін і пароль, за безпеку яких останній несе відповідальність. Користувач також несе відповідальність за всі дії під його логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов’язуєтеся повідомити про це Компанію.

Інші умови

1. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент за допомогою функції «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача, або безпосередньо в тілі листа.

2. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою, або у зв’язку з нею, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності, або вимоги, що виникають внаслідок цієї Угоди, або в зв’язку з нею, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

3. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

4. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «чинне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача / Користувачів.

5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним не підлягає примусовому виконанню і не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

6. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://kazkova.com/agreement-ua

7. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою

8. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених чинним законодавством.

9. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару є дійсним і легальним, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Веб-сайтах. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайтів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

10. Компанія не несе відповідальності за несправності в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

11. Якість, безпека, законність і відповідність товару, або послуги, їх опису, а також можливість Користувача продати, або придбати товар знаходяться поза контролем Компанії.

12. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

13. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, Розміщений на Сайті, є об’єктами виключних прав Компанії та інших правовласників.

Додаток № 1 до Користувацької угоди

«Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, власником яких є Компанія»

Загальні поняття та сфера застосування.

1.1. Визначення термінів:

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

Відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

Власник бази персональних даних — фізична, або юридична особа, якій, законом, або за згодою суб’єкта персональних даних, надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

Загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишає свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

Згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

Обробка персональних даних — будь-яка дія, або сукупність дій, здійснених повністю, або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована;

Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних, або законом, надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та / або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої, відповідно до закону, здійснюється обробка її персональних даних;

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

Особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Компанії, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Перелік баз персональних даних.

2.1. Компанія є власником наступних баз персональних даних: база персональних даних користувачів.

3. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних користувачів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання / отримання та здійснення розрахунків за придбані товари / послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:
— документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
— електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.
— відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Компанії.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої власником бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:
— прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
— найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
— прізвище, ім’я та по-батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
— відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
— перелік персональних даних, що запитуються;
— мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних, та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
— прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
— дата відправлення повідомлення;
— причина відстрочення;
— строк, протягом якого буде задоволений запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:
— прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
— дата відправлення повідомлення;
— причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду. 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:
— знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
— розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
— забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
— розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
— повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
— забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:
— отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
— робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
— брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
— вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
— одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
— підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:
— знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
— отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
— на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
— отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом

Відгуки покупців (10)
5 / 5
середній рейтинг магазину
Дивитись усі відгуки
Асортимент
5
Якість товару
5
Ціни
5
Доставка
5
Ігор Панюк
Ігор Панюк
18 cічня
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Чудовий магазин доставили швидко, менеджер ввічлива і допомогла в виборі
Alina Lukash
Alina Lukash
13 cічня
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Замовляла брелок рубика, відправили в той самий день, якість чудова, кубик дуже гарно крутиться
Роман
Роман
30 травня 2023
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Купували 2 рази, все відправили вчасно.
Олена Слюсарчук
Олена Слюсарчук
18 травня 2023
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Відправили швидко, кубиками задоволені, дякую
Андрій Романюк
Андрій Романюк
11 травня 2023
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Кубик відправили швидко, всім задоволений. Дякую продавцям за консультацію!
Роман Данілов
Роман Данілов
22 квітня 2023
Рейтинг: 5 з 5
Асортимент - 5
Якість товару - 5
Ціни - 5
Доставка - 5
Купував вперше тут, відправили швидко, все супер, головоломкою задоволений цілком не очікував що така класна